Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản lô gỗ xẻ có khối lượng 3,089 m3 của CA huyện Nông Sơn số 67/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm pháp luật bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 21hộp gỗ xẻ có khối lượng: 3,089m3 chủng loại: Chò nâu, Trám hồng,Thị rừng, Vẩy ốc, Chua.
- Giá khởi điểm: 14.396.000 đồng đồng;
-Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng/hồ sơ;
-Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 30 phút ngày 24/7/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Trạm Kiểm Lâm Trung Phước - Địa chỉ: thôn Trung Thượng, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước
- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 16giờ 30 phút ngày 24/7/2019.                                                                                         .
- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 26/7/2019 tại Hội trường Công an huyện Nông  Sơn, tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099 - 811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Công an huyện Nông  Sơn để biết thêm chi tiết, điện thoại số: 0235. 3656927.