Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 48/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất ở đô thị thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
 

TT Khu Số hiệu Diện tích (m2) Hệ số Đơn giá Giá khởi điểm Tiền hồ sơ Tiền đặt trước
1 O7 45 220,00 1,1 10.200.000 2.468.400.000 500.000 490.000.000
2 O7 19 128,87 1,1 9.500.000 1.346.691.500 500.000 260.000.000
3 O11 3 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
4 O11 4 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
5 O11 5 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
6 O11 6 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
7 O11 13 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
8 O11 14 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
9 O11 15 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
10 O11 16 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
11 O11 17 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
12 O11 18 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
13 O11 19 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
14 O11 20 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
15 O11 21 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000
16 O11 22 99,00 1 10.200.000 1.009.800.000 500.000 200.000.000

(Giákhởi điểmtrên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định).

 
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 05/7/2019.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ- Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm xem tài sản:Khu dân cư - Tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá:
- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 05/7/2019.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Ngày 4 và ngày 05/7/2019 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số 1014004363, tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam, chủ tài khoản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
- Địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ- Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giáVào lúc 08 giờ 00’ ngày 09/7/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
 
       Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- Địa chỉ: số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (0235). 3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn;
Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ- Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (0235).3812.648 để biết thêm chi tiết.