Thông báo đấu giá tài sản Xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 92E-1468 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam số 44/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
 
1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô khách 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng nhãn hiệu Mercedes Benz, MB140; Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam; Biển kiểm soát92E-1468; Đăng ký sử dụng lần đầu năm 2001; màu sơn:Trắng; Số khung: D66116853900990; Số máy: 16197110006753.
Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng
- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/hồ sơ.
Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

 
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/6/2019 đến 16giờ 00 phútngày 17/6/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 108 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
3. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giávà nộp tiền đặt trước:
- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 16giờ 00’ ngày 17/6/2019 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụđấu giá tài sảnQuảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá;
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 07 giờ 30 phút ngày 14/6/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 17/6/2019.
 
4. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá: Từ  ngày 14/6 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06,Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 
5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/6/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06,Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam- Địa chỉ: Số 06,Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. để biết thêm chi tiết.