Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Vật tư, thiết bị tháo dỡ bán thanh lý (bán trọn gói) của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam số 39/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản: Vật tư, thiết bị tháo dỡ bán thanh lý (bán trọn gói), cụ thể: 60 cánh cửa đi chính (Nhôm kính), 06 cánh cửa đi nhà vệ sinh (Nhôm kính), 260 cánh cửa sổ (Nhôm kính), 90 thanh cầu phong sắt (50 x 50 mm), 180 thanh Li tô sắt (25 x 25 mm), 3200 viên Ngói Ciment (32 x 41 cm).
Giá khởi điểm: 58.170.800 đồng; Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.
·  Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 13/6/2019 đến 16giờ 00 phútngày 14/6/2019 (trong giờ hành chính). Tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

·  Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước
Từ ngày ra Thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2019 khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam để được hướng dẫn tham gia đấu giá (Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 13/6/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2019).
·  Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá: Từ ngày 13/6 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2019  tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
·  Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 18/06/2019 (thứ 3). Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam-Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ,  điện thoại (02353).812099-811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. ./.