Thông báo đấu giá tài sản 02 xe ô tô gồm: 01 xe ô tô Mitsubishi, Biển số 92E-0333 và 01 xe ô tô Mitsubishi, Biển số 92E-1251 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam số 36/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô đã qua sử dụng gồm:
1.1.Xe ô tô nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Pajero; Năm, nước sản xuất: 1997, Nhật Bản; Biển số 92E-0333; loại 7 chỗ ngồi; Đăng ký sử dụng lần đầu năm 1997; màu sơn:Xanh; Số khung: 310VJ015807; Số máy: 4G64TY7930. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.
1.2. Xe ô tô nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Jolie; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; Biển số 92E-1251; loại 8 chỗ ngồi; Đăng ký sử dụng lần đầu năm 2004; màu sơn:Vàng; Số khung:A00VB2W31002275; Số máy: 4G63VZ04679. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng, Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ 07 giờ 30 phút ngày 30/05/2019 đến 16giờ 30 phútngày 31/5/2019 (trong giờ hành chính). Tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (Số 594 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ); Chi Cục Thuế thị xã Điện Bàn (Khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn).
3. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 16h00’ ngày 04/6/2019. Tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam;
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 07h30 phút ngày 30/05/2019 đến 16h00 phút, ngày 04/06/2019.
4. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá: Từ  ngày 30/05 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/06/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 05/06/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.