Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo v/v đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 02 lô đất thuộc dự án Khai thác quỹ đất lẻ nằm trên địa bàn thôn Phước Viên (Trung Phước 3 cũ), xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam số 28/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 02 lô đất thuộc dự án Khai thác quỹ đất lẻ nằm trên địa bàn thôn Phước Viên (Trung Phước 3cũ), xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ (Đồng/lô)
1 Lô số 1 147,60 3.200.000 472.320.000 50.000.000 200.000
2 Lô số 2 141,60 3.200.000 453.120.000 50.000.000 200.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ,xem tài sản và mua hồ sơ đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 10giờ 30ngày 07/5/2019.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ,mua hồ sơ đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn(Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Phước Viên (Trung Phước 3cũ), xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30 ngày 07/5/2019.
- Thời gian tiền đặt trước: Từ ngày 06/5 đến 10 giờ 30 ngày 07/5/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấugiá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn(Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn(Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
6. Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm Đơn đăng ký tham gia theo mẫu, bản sao Chứng minh nhân dân, bản sao giấy nộp tiền đặt trước.
 
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam -  Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơnsố điện thoại 02353.650379.