Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất có diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 26/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳthông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đấtcó diện tích: 1.628,0 m2 thuộc Thửa 50, tờ bản đồ số 11 (Lô B, đường Tôn Đức Thắng) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Giá khởi điểm: 26.832.696.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê. Mục đích sử dụng (Loại đất): Đất thương mại dịch vụ.Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian, địa điểm thao khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 10giờ 00 ngày 24/4/2019. Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ(Số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
- Địa điểm xem tài sản: Lô B, đường Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá:
- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30ngày 24/4/2019.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/4đến 10giờ 30 ngày 24/4/2019.
- Thời giannộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút đến 16giờ 00 ngày 24/4/2019 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng kývà bỏ phiếu trả giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 26/4/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

     Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam (Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: (0235). 3812099; 0983007025; 0976144825. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn; Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ số điện thoại 0235.3812.648.