Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 19/2019

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ (Đồng/lô)
1 Lô 03 140,00 820.000 114.800.000 20.000.000 100.000
2 Lô 04 139,90 820.000 114.718.000 20.000.000 100.000
3 Lô 05 138,90 820.000 113.898.000 20.000.000 100.000
4 Lô 06 148,70 820.000 121.934.000 20.000.000 100.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian bán, nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 10giờ 30 ngày 29/3/2019.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 28/3 đến 10 giờ 30 ngày 29/3/2019. 
- Địa điểm tham khảo hồ sơ,mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước (Số 10 đường Huỳnh Thức Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
- Địa điểm xem tài sản: Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
 
3. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá:
- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30 ngày 03/4/2019.
- Thời gian công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 03/4/2019
- Địa điểm bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước (Số 10 đường Huỳnh Thức Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
 
4. Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm Đơn đăng ký tham gia theo mẫu, bản sao Chứng minh nhân dân có chứng thực, giấy nộp tiền đặt trước.
 
             Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam -  Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước số điện thoại 02353.894889.