Thông báo đấu giá tài sản Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm lô gỗ xẻ có khối lượng 3,511 m3, gỗ tròn có khối lượng 6,515 m3 số 13

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 27 hộp gỗ xẻ có khối lượng: 3,511 m3  chủng loại: Trai lý, Dí, Sấu, Chồn, Vàng tâm, Chò nâu và 67 lóng gỗ tròn có khối lượng: 6,515 m3 chủng loại: Lim xẹt, Chò nâu, Trám, Trắng.
- Giá khởi điểm: 40.965.300 đồng;
- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 27/02/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Trạm Kiểm Lâm Trung Phước, Tổ chốt chặn Trường Sơn Đông).
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 30 phút ngày 27/02/2019.                                                                                       
- Địa điểm: Tại Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 01/03/2019,  tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099 - 811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam để biết thêm chi tiết, điện thoại số: 0235. 3656977./.