Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 09 lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam số 213

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước thông báo việc đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 09lô đất thuộc dự án Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ
1 Lô 03 140,00 820.000 114.800.000 20.000.000 100.000
2 Lô 04 139,90 820.000 114.718.000 20.000.000 100.000
3 Lô 05 138,90 820.000 113.898.000 20.000.000 100.000
4 Lô 06 148,70 820.000 121.934.000 20.000.000 100.000
5 Lô 07 153,80 820.000 126.116.000 20.000.000 100.000
6 Lô 08 148,20 820.000 121.524.000 20.000.000 100.000
7 Lô 09 148,60 820.000 121.852.000 20.000.000 100.000
8 Lô 10 131,90 820.000 108.158.000 20.000.000 100.000
9 Lô 11 132,90 820.000 108.978.000 20.000.000 100.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).
2. Thời gian, địa điểmtham khảo hồ sơ, xem tài sản,đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến 16giờ 30ngày 03/12/2018.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.
- Địa điểm xem tài sản: Khu khai thác quỹ đất khu dân cư đồng Hóc Ngoan tại Thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 ngày 04/12 đến 16 giờ 00 ngày 05/12/2018.
- Địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước (Số 10 đường Huỳnh Thức Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu trả giá đấu giá:
- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 ngày 04/12 đến 16 giờ 00 ngày 05/12/2018 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm bỏ phiếu đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước (Số 10 đường Huỳnh Thức Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)
4. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 06/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước (Số 10 đường Huỳnh Thức Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).
 
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam -  Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước  số điện thoại 02353.894889.