Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04 lô đất tại Khu dân cư – Tái định cư Hòa Đông, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam số 157

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Đại thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 04lô đấttại Khu dân cư – Tái định cư Hòa Đông, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(Lô đất)
DIỆN TÍCH
(m2)
ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(Đồng/hs/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ
(Đồng/hs/lô)
I Khu A gồm 02 lô đất:
1 Lô số 02 180,0 300.000 54.000.000 8.100.000 100.000
2 Lô số 03 180,0 300.000 54.000.000 8.100.000 100.000
II Khu C gồm 01 lô đất:
1 Lô số 01 180,0 300.000 54.000.000 8.100.000 100.000
III Khu F gồm 01 lô đất:
1 Lô số 01 105,0 300.000 31.500.000 4.800.000 100.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
 
2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07/8/2018.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam Đại.
- Địa điểm xem tài sản: Tại thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30 ngày 07/8/2018.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/8 đến 10 giờ 30 ngày 07/8/2018.
- Địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam Đại.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 10/8/2018, tại Hội trường UBND xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
 
    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc UBND xã Tam Đại số điện thoại 0235.5609888để biết thêm chi tiết.