Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 15 lô đất còn lại tại các Khu dân cư nằm trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam số 150

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá tài sản:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn gồm 15 lô đất còn lại tại các Khu dân cư nằm trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
(Thửa đất)
DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ (đồng/m2) Hệ số GIÁ KHỞI ĐIỂM
(đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(đồng/lô)
TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ
I Khu dân cư phía Đông sân bóng đá thôn Hà Thuận:  
1 Lô 6 192,50 1.820.000 1,0 350.350.000 52.500.000 200.000
2 Lô 7 192,50 1.820.000 1,0 350.350.000 52.500.000 200.000
3 Lô 8 192,50 1.820.000 1,0 350.350.000 52.500.000 200.000
4 Lô 13 227,50 1.320.000 1,0 300.300.000 45.000.000 200.000
5 Lô 14 227,50 1.320.000 1,0 300.300.000 45.000.000 200.000
6 Lô 15 227,50 1.320.000 1,0 300.300.000 45.000.000 200.000
7 Lô 16 227,50 1.320.000 1,0 300.300.000 45.000.000 200.000
II Khu dân cư phía Tây đường đê biển Thi Lai:  
1 Lô 1 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
2 Lô 2 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
3 Lô 4 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
4 Lô 6 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
5 Lô 7 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
6 Lô 8 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
7 Lô 9 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
8 Lô 10 210,00 2.200.000 1,0 462.000.000 69.300.000 200.000
Tổng cộng:     5.948.250.000    

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định).
 
2.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 31/7/2018.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên.
- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư phía Đông sân bóng đá thôn Hà Thuận và khu dân cư phía Tây đê biển Thi Lai thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 30 ngày 31/7/2018.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/7 đến 10 giờ 30 ngày 31/7/2018.
- Địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên(Số 434 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 03/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên (Số 434 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
 
       Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên số điện thoại 0235.3775995để biết thêm chi tiết.