Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 206 phách gỗ; có khối lượng 41.621 m3 số 143

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp vớiHội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Namthông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 206 phách gỗ; có khối lượng: 41.621 m3 chủng loại Chò, Chua, Dẻ,  Gội, Lim Xẹt, Sấu, Ví.
* Giá khởi điểm: 245.412.000 đồng; Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút, ngày 05/07/2018. Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Ban Quản Lý rừng Phòng Hộ Sông Tranh - Địa chỉ: xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 15 giờ 00 phút, ngày 05/07/2018. Tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/07/2018. Tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My - Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Văn Linh, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099 - 811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết, điện thoại số: 0235. 3882213./.