Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Nhà, đất và vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất số 244, tờ bản đồ số 58 tại khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam số 134

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 143,0 m2  (diện tích kê biên theo hiện trạng là 176,3 m2. Trong đó, diện tích đất nằm trong hành lang giao thông đường Lê Tấn Trung khoảng 25 m2); Một ngôi nhà cấp 3 và vật kiến trúc khác được xây dựng trên thửa đất số 244, tờ bản đồ số 58 tại khối phố 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Giá khởi điểm: 626.170.770 đồng. Tiền đặt trước: 62.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 00, ngày 03/7/2018. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 15 giờ 30, ngày 03/7/2018. Tại khối 5, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06/7/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

       Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại số (0510).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.