Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước có khối lượng 42.616m3 của huyện Bắc Trà My số 126

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp vớiHội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước huyện Bắc Trà Mythông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: Lô gỗ vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 390 phách gỗ có khối lượng: 42.616m3 chủng loại Chò, Chuồn, Dỗi, Chua, Xoan đào, Sơn Nghệ, Dầu, Nánh, Dầu rái, Huỳnh Đàn, Ví, Chò đá, Huỳnh Đàn Trắng và 01 chiếc xe máy Ware.
Giá khởi điểm: 278.350.000đồng
Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;
Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

 
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 phút, ngày 12/06/2018.
Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Hạt Kiểm Lâm huyện Bắc Trà My; Công an huyện Bắc Trà My; UBND xã Trà Giang; UBND xã Trà Bui; Trạm Kiểm Lâm Trà Dương; Ban Sông Tranh; UBND xã Trà Ka; UBND xã Trà Giác).
 
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 12/06/2018 tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà Myđể được mua hồ sơ tham gia đấu giá.
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 14/06/2018, tại Hội trường UBND huyện Bắc Trà My - Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My,Quảng Nam.
 
    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099 - 811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết, điện thoại số: 0235. 3882213./.