Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản Lô tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam số 114

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
 
1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 01 chiếc ô tô khách; 11hộp gỗ xẻ có khối lượng: 1,651m3 chủng loại: Giáng hương, Gội tẻ; 35 thanh, tấm gỗ có khối lượng 0,149m3 chủng loại:  Căm xe; 1lóng gỗ tròn(D < 40 cm)có khối lượng:0,031m3 chủng loại: Căm xe và 01 chiếc Độc bình chủng loại Sơn huyết.
- Giá khởi điểm: 27.568.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/hồ sơ;
- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

 
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00’ ngày 17/05/2018.
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản được trưng bày, bảo quản (Trạm Kiểm Lâm Thăng Bình - Địa chỉ: thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
 
3. Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 30’ ngày 17/05/2018.                                                                                              
- Địa điểm: Tại Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 18/05/2018,  tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam - Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 
      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099 - 811880; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Hạt Kiểm Lâm Trung Quảng Nam để biết thêm chi tiết, điện thoại số: 0235. 3656977.