Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài sản 2 ghe máy đã qua sử dụng bị tịch thu sung công quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Quảng Nam số 582

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
1.Tài sản đấu giá: 2 ghe máy đã qua sử dụng bị tịch thu sung công quỹ nhà nước:
1.1.Ghe máy võ thép số đăng ký ĐNa 0083; Giá khởi điểm: 52.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.200.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

1.2.Ghe máy võ thép không có số đăng ký; Giá khởi điểm: 138.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút, ngày 03/01/2018.Tại Bến cát của Công ty TNHH MTV Phương Đông - Địa chỉ: thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
3. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 30 phút ngày 03/01/2018. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2018  tạiHội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại: (0235).3812099; 3818557; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết;