Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá lô hàng tịch thu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau:
 
1. Tài sản đấu giá:Lô hàng vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Cụ thể như sau:
STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG XUẤT XỨ, TÌNH TRẠNG
1 Bàn gỗ ván ép Cái 01 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
2 Bàn họp bột gỗ ép Cái 02 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
3 Ghế xoay Cái 02 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
4 Ghế bọc vải (gồm 8 cái bọc vải và 8 cái bọc vải giả da) Cái 16 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
5 Tủ hồ sơ 02 ngăn Cái 02 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
6 Tủ trà Cái 03 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
7 Mặt kính Cái 03 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
8 Điêu khắc gỗ hình con Đại Bàng Bộ 01 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
9 Máy quạt đứng điện Cái 07 Trung Quốc, hàng đã qua sử dụng
 
Tổng giá khởi điểm:25.040.000 đồng (Giá trên không có thuế giá trị gia tăng)
Tiền đặt trước:3.000.000 đồng/hồ sơ.
Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.
 
2.Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00’ ngày 25/10/2017.
-Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 15 giờ 30’ ngày 25/10/2017          khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đến tại trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam để được mua hồ sơ và hướng dẫn tham gia đấu giá;
4. Thời hạn, địa điểm bỏ phiếu đấu giá:  Từ  07 giờ 30’ đến 15 giờ 30’ ngày 25/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam
5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: vào lúc 08 giờ 00, ngày 27/10/2017 tại Hội trường Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam (Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (02353).812099-811880-818557; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn. Hoặc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để biết thêm chi tiết.