Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản