Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

HỒ SƠ NĂNG LỰC

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUẢNG NAM

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

    Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 1461/1998/QĐ-UBND ngày 11/8/1998 của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Nam. Ngày 17/7/2018 có Quyết định số 2170/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tà sản Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: (02353).812099; 811880; 818557 - Fax: 0235.3813880
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mã số thuế: 4000291941
Số tài khoản: 4200211000532 - Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Đại diện là ông: Phan Văn Cường  -  Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
Số điện thoại: 0983 007 025 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Trung tâm là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, có chức năng đấu giá các loại tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội.Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội về đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản; Tài sản đấu giá, gồm:
1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:
a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
d) Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
e) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
g) Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
h) Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
i) Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
k) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
l) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
m) Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
n) Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
o) Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

2. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá.  
II. CÁC NGUỒN LỰC CỦA TRUNG TÂM
1.  Nguồn nhân lực:
  Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của Trung tâm là 08 người, gồm 01 Phó Giám đốc Phụ trách, 01 Phó Giám đốc và các viên chức. Đội ngũ đấu giá viên tại Trung tâm có 02 người có bề dày kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản. Đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm nhạy bén, năng động, tận tình trong công việc, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tác nghiệp luôn làm khách hàng hài lòng và tin tưởng.
Số TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Ngạch
(Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ
Trình độ chuyên môn cao nhất Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Chứng chỉ bồi dưỡng
Trình độ đào tạo Chuyên ngành được đào tạo
I Lãnh đạo đơn vị              
1 Phan Văn Cường Phó Giám đốc Chuyên viên, ĐGV Cử nhân Luật Anh A Bằng A  
2 Hồ Thị Ly Ly Phó Giám đốc Chuyên viên, ĐGV Cử nhân Kinh tế Anh B Văn phòng NV đấu thầu, đấu giá
II Phòng Ngiệp vụ              
1 Trần Anh Sơn   Chuyên viên Cử nhân Luật Anh B Văn phòng  
2 Lê Thị Hồng Giang   Nhân viên Cử nhân Luật Anh B Bằng B  
III Phòng Hành chính - Tổng hợp          
1 Trần Thị Huyền Trang   Chuyên viên Cử nhân Kế toán Anh B Trung cấp Thuế
2 Nguyễn Phước Lâm   Chuyên viên Cử nhân Kinh tế Anh B Kỹ thuật viên  
3 Nguyễn Thị Như Huệ   Chuyên viên Cử nhân Kế toán Anh B Bằng B  
4 Văn Công Tâm   Lái xe   Lái xe Anh A    
5 Nguyễn Công Lý   Bảo vệ       Bằng B  
 
 
2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật
+ Cơ sở làm việc: Trung tâm hiện có 03 phòng làm việc nằm trong Sở Tư pháp, được trang bị đèn chiếu sáng, máy điều hòa…) đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc đạt hiệu quả.
+ Trang thiết bị kỹ thuật: Được trang bị các thiết bị văn phòng đầy đủ (07 máy vi tính, 01 máy photo, 04 máy in, 01 bộ máy chiếu, 01 máy đếm tiền, 01 máy ảnh, 01 máy scan, 01 bộ chuông báo động, 01 xe ô tô và nhiều máy móc, trang thiết bị cần thiết khác…) đảm bảo phục vụ tốt công tác bán đấu giá tài sản.
 
III. NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM VÀ UY TÍN CỦA TRUNG TÂM
1. Cơ cấu tổ chức của đơn vị:
         Trung tâm là đơn vị sự nghiệp ngân sách bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thời kỳ ổn định 03 năm (2013-2015) theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND 06/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về phê duyệt
Phương án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
         Trung tâm đã được xếp hạng đơn vị sự nghiệp loại II (hai) theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về xếp hạng đơn vị sự nghiệp đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
         Từ cuối năm 2012, Trung tâm đã kiện toàn bộ máy tổ chức Trung tâm theo Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam, theo đó đã được Giám đốc Sở bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm.
 
SƠ ĐỒ THU GỌN BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ghi chú:       Quan hệ chỉ đạo trực tiếp:
                     Quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ:
  + Lãnh đạo:
           Phó Giám đốc Phụ trách  là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.
          Phó Giám đốc là người giúp  Phó Giám đốc Phụ trách, tham mưu, quản lý điều hành các hoạt động của Trung tâm.
  + Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc:
  - Phòng Hành chính-Tổng hợp: thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, tổng hợp, báo cáo, thống kê, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, văn thư, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, tài liệu, thi đua khen thưởng, tổ chức, cán bộ, tài chính-kế toán, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ và các nhiệm vụ khác.
- Phòng Nghiệp vụ: thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản, bao gồm: Lập hồ sơ đấu giá, tổ chức niêm yết công khai tài sản, tổ chức xem tài sản, tổ chức đấu giá, phối hợp bàn giao tài sản bán đấu giá thành, hoàn thiện hồ sơ kết quả đấu giá tài sản và các nhiệm vụ khác.
Với cơ cấu tổ chức trên đảm bảo hoạt động bán đấu giá tài sản thông suốt, nhất quán, chặt chẽ, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.
 
2. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Trung tâm
  a. Quá trình hoạt động và kết quả bán đấu giá:
   Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thành lập vào năm 1998, với bề dày kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm, đến nay công tác bán đấu giá tài sản ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.
   Trung tâm không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ viên chức năng động, chuyên nghiệp và tận tình. Đội ngũ đấu giá viên của Trung tâm được củng cố, đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của Trung tâm. Qua đó đã tạo được lòng tin và nhận được sự quan tâm khích lệ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là sự tín nhiệm các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá cũng như khách hàng tham gia đấu giá.
   Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Trung tâm không ngừng vận dụng sáng tạo theo quy định của pháp luật trong phương pháp đấu giá. Có thể nói trong những năm qua, hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam đã đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá; quan hệ, lề lối làm việc, sự phối hợp trong công tác giữa Trung tâm và các đơn vị liên quan ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết hầu hết các hồ sơ bán đấu giá.
   Năng lực bán đấu giá của Trung tâm đã được khẳng định với gần 20 năm hoạt động, kết quả hoạt động đấu giá tài sản của Trung tâm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, quy trình, thủ tục đấu giá đã được thực hiện đúng quy định, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá được bảo đảm, các loại tài sản đấu giá được thực hiện theo đúng quy định góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam được nhiều cơ quan, đơn vị biết đến và tín nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá.
Thống kê kết quả bán đấu giá tài sản thực hiện trong 10 năm gần đây:
 
Thời gian Số lượng HĐ ký kết (hợp đồng) Giá khởi điểm của tài sản bán thành
(đồng)
Giá trị bán được của tài sản
(đồng)
Chênh lệch tăng giữa giá bán so với giá khởi điểm (đồng)
Năm 2008 84 59.359.634.000 60.962.921.000 1.603.287.000
Năm 2009 70 16.581.059.000 17.710.768.000 1.129.709.000
Năm 2010 90 6.146.277.000 6.542.990.000 396.713.000
Năm 2011 56 7.790.872.000 9.372.660.000 1.581.788.000
Năm 2012 80 73.848.414.000 78.843.192.000 4.994.777.000
Năm 2013 178 128.444.986.000 137.849.980.000 9.404.994.000
Năm 2014 155 131.435.994.000 144.809.535.000 13.373.541.000
Năm 2015 96 190.466.206.000 200.824.133.000 10.357.927.000
Năm 2016 101 440.088.250.100 468.687.141.000 28.598.890.900
5 tháng đầu 2017 48 150.140.574.000 167.470.200.000 17.329.626.000
 
 
Biểu đồ minh họa:

  Nhiều cuộc đấu giá được tổ chức thành công với nhiều tài sản có giá trị lớn, giá bán tài sản tăng gấp nhiều lần so với giá khởi điểm của tài sản được cơ quan chức năng định giá. Thống kê từ tháng 01/2008 đến hết tháng 12/2018, tổng giá trị tài sản do Trung tâm bán được là hơn 1.200 tỷ đồng.
Thống kê một số tài sản bán thành tiêu biểu:
ST
T
BÊN CÓ TÀI
SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ GIÁ KHỞI ĐIỂM
( đồng)
GIÁ BÁN THÀNH
(đồng)
1 Ban quản lý khai thác quỹ đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Quyền sử dụng đất ở thuộc khu đất Hiệu sách nhân dân (cũ), tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 639.440.000 2.605.000.000
2 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư Bắc cây xăng Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 7.416.546.000 9.530.350.000
3 Công an tỉnh QuảngNam Lô gỗ các loại 1.185.160.000 2.500.000.000
4 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An Quyền sử dụng đất lô CC5 thuộc Khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 17.397.000.000 31.000.000.000
5 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam 27 chiếc xe buýt 17.487.000.000 17.489.000.000
6 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An Khách sạn River Beach Rersort, số 05 Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 105.410.000.000 105.450.000.000
7 Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Quyền sử dụng đất gồm 75 lô đất tại Khu Tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 280.000.000.000 280.090.000.000
8 Ban quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Ninh QSDĐ ở nông thôn đối với lô đất TM-DV tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 3.960.000.000 7.880.000.000
9 Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Lô cát tận thu 19.718.245.000 19.769.300.000
10 Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Quyền sử dụng đất gồm 55 lô Khu Tái định cư thuộc xã Tam Quang II, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 21.680.230.000 21.783.400.000
11  Chii nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Lộc quyền sử dụng đất gồm 57 lô thuộc Khu TĐC tuyến đường DT 609 (T13- GĐ1)thị trấn Áí Nghĩa, huyện Đại Lộc 21.747.428.000 40.884.000.000
 
 
 
b. Định hướng phát triển:
  Trên cơ sở Luật đấu giá tài sản đã được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên, chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, tính chuyên nghiệp của Trung tâm, bảo đảm đầy đủ trách nhiệm trong hoạt động đấu giá trước khách hàng, Nhà nước.
  Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan của việc tổ chức đấu giá tài sản. Việc niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản được thực hiện rộng rãi, rõ ràng, đầy đủ thông tin, việc đăng ký tham gia được thuận lợi, chặt chẽ, hình thức đấu giá, phương thức thực hiện đấu giá được quy định phù hợp nhằm hạn chế tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, móc nối dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá.
  Phối hợp chặt chẽ với người có tài sản trong việc tổ chức đấu giá, giám sát việc đấu giá, đồng thời có cơ chế kiểm soát hữu hiệu trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản, tránh tình trạng gây thất thoát tài sản, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Nhà nước.
 
  Trên đây là Hồ sơ năng lực đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đấu giá tài sản xin vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, địa chỉ: số 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại số: 0235.3.812099-811880-818557; Fax: 0235.3.813880; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trung tâm sẽ cử người đến tư vấn, nhận hồ sơ đấu giá tài sản của Quý cơ quan, đơn vị.
 
   Rất mong sự quan tâm ủng hộ, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị!
 
                                                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
                                            
 
 
 
                                                                                                                        Phan Văn Cường