Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

(tải file)files/01_2016_QH14.pdf