Thông báo bán đấu giá tài sản Bán đấu giá trọn gói, phá dỡ, thu hồi vật tư, thiết bị tài sản hình thành qua đầu tư của công trình Bến số 3, Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam số 880

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

    I. Tài sản bán đấu giá: Bán đấu  giá trọn gói, phá dỡ, thu hồi vật tư, thiết bị tài sản hình thành qua đầu tư của công trình Bến số 3, Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam -Giá khởi điểm: 1.141.504.000 đồng.
  II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc  14 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

   III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 25 tháng  11  năm 2016 tại  Bến Số 3, Cảng Kỳ Hà.
   IV. Thời hạn, địa điểm tham khảohồ sơ,đăng ký mua tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo  đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng  11 năm 2016  tại  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hoặcđiệnthoại số (0510).3812099; 3811880;; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết./.