Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản Bán đấu giá thanh lý vật tư thu hồi sau tháo dỡ Cổng Trạm thu phí Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam số 855

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

    I. Tài sản bán đấu giá: Bán đấu giá thanh lý  vật tư thu hồi  sau tháo dỡ Cổng Trạm thu phí Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam -Giá khởi điểm: 200.500.000 đồng.
   II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 11  tháng 11 năm 2016. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

    III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10  tháng  11  năm 2016 tại  Trạm thu phí Tam Kỳ.
   IV. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo  đến 10 giờ 00 ngày10 tháng  11 năm 2016  tại  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hoặcđiệnthoại số (0510).3812099; 3811880;; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết./.