Thông báo bán đấu giá tài sản 09 lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC số 810

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
- Tài sản bán đấu giá: 09 (chín) lô Gạch men hiệu NM, gồm 594 kiện (một kiện = 80 thùng = 80 m2 ) của Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (bán theo lô).
+ Tổng giá khởi điểm: 626.052.070 đồng.
+ Giá khởi điểm mỗi lô: 69.561.341 đồng.

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: 14 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2016. tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 25/10/2016. Tại Kho Công ty Cổ phần gạch men Anh Em DIC - KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 -Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 25/10/2016. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880 để biết thêm chi tiết;Website: www.Sotuphapqnam.gov.vn .