Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi sau tháo dỡ Cổng Trạm thu phí Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam số 414

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

    I. Tài sản bán đấu giá:
   * Tên tài sản: Bán đấu giá thanh lý  vật tư thu hồi  sau tháo dỡ Cổng Trạm thu phí Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
    * Giá khởi điểm: 200.500.000 đồng (Hai trăm triệu, năm trăm nghìn đồng).

    II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 6  tháng 9 năm 2016. Tại Hội trường  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
   III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 01  tháng  9  năm 2016 tại  Trạm thu phí Tam Kỳ
   IV. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo  đến 11 giờ 00 ngày 01 tháng  9 năm 2016  tại  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; ; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết./.