Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 12 lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 161

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 12 lô đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:
TT KÝ HIỆU LÔ ĐẤT DIỆN TÍCH (m2/lô) ĐƠN GIÁ (đồng/m2) GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/lô) TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng/lô) GHI CHÚ
I Khối Hậu Xá, phường Thanh Hà:
1 Thửa số 228 134,0 10.000.000 1.340.000.000 134.000.000 01 lô
2 Thửa số 229 134,0 10.000.000 1.340.000.000 134.000.000 01 lô
3 Thửa số 230 134,0 10.000.000 1.340.000.000 134.000.000 01 lô
4 Thửa số 231 116,0 3.000.000 348.000.000 34.800.000 01 lô
II Khu tái định cư khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà:
1 Lô số 09 157,1 1.700.000 267.070.000 26.707.000 01 lô
III Khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại:
1 Lô số 156/2 204,0 2.000.000 408.000.000 40.800.000 01 lô
IV Tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà:
1 Lô số 107/2 200,0 1.300.000 260.000.000 26.000.000 01 lô
2 Lô số 107/3 200,0 1.300.000 260.000.000 26.000.000 01 lô
V Khu dân cư Bến Trễ, xã Cẩm Hà :
1 Lô số 492 193,9 1.500.000 290.850.000 29.085.000 01 lô
VI Khu tái định cư Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh:
1 Thửa số 186 802,6 1.600.000 1.284.160.000 128.416.000 01 lô
VII Thôn Cồn Nhàn, xã Cẩm Thanh:
1 Thửa số 164 629,5 1.200.000 755.400.000 75.540.000 01 lô
VIII Khu tái định cư Thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh:
1 Thửa số 308 761,2 1.200.000 913.440.000 91.344.000 01 lô
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định)

2. Thời gian, địa điểmtham khảo hồ sơ và xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày ra Thông báo đến 15 giờ 30ngày 09/5/2016                
- Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại trụ sở làm việc của 02 nơi:
+ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam
+ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hội An.
-Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản tọa lạc.
 
3. Thời gian, địa điểmđăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến 15 giờ 30ngày 09/5/2016   
- Thời gian nộp tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của từng lô, từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2016.
-Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở làm việc của 02 nơi:
+ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam
+ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hội An.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 11/5/2016 tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội Anza, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam- Số 06, Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số (05103).812099-811880-818557;Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn;
Hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hội An – số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 05103.910514.