Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K -044.10; Xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 92K- 7434; Xe ô tô tải đông lạnh, biển kiểm soát 92K -8486 số 130

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
1.1- Xeô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 044.10,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2014, tải trọng 3450 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: LV 5461, số khung: RLENPR85KE7100096, hạn sử dung: 2039, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/5/2014 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
 - Giá khởi điểm: 773.504.250 đồng
1.2- Xeô tô tải thùng kín, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 7434,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2008, tải trọng 1850 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: 616311, số khung: JAANKR66L87100426, hạn sử dung: 2039, tên động cơ: 4HF1-2, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/3/2008 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
- Giá khởi điểm: 331.930.950 đồng

1.3- Xeô tô tải đông lạnh, nhãn hiệu ISUZU; biển kiểm soát 92K 8486,màu sơn trắng,năm sản xuất: 2008, tải trọng 1650 kg hàng hóa, 03 chổ ngồi, số máy: 616286, số khung: R66L87100430, hạn sử dung: 2033, tên động cơ: 4HF1, giấy đăng ký xe ô tô tải do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 21/10/2008 đứng tên Nguyễn Văn Dũng.
- Giá khởi điểm: 322.035.750 đồng
2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 29/3/2016. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
3. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/3/2016 (01 ngày, trong giờ hành chính). Tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  .
4. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 01/4/2016, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc Điện thoại số (0510).3812099; 3811880. Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn.